کمترین: 
10923.5
بیشترین: 
10923.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.5
زمان: 
5/16 09:20
قیمت ریال عمان امروز 16 مرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 16 مرداد 1397 , 10923.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 09:20","price":10923.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398