کمترین: 
1120.1
بیشترین: 
1120.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1120.1
زمان: 
5/16 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 16 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 16 مرداد 1397 , 1120.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 09:20","price":1120.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398