کمترین: 
13863.9
بیشترین: 
13863.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13863.9
زمان: 
5/16 09:20
قیمت دینار کویت امروز 16 مرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 13863.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 09:20","price":13863.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398