کمترین: 
509.6
بیشترین: 
509.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
509.6
زمان: 
5/16 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 16 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 509.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 09:20","price":509.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398