کمترین: 
651.3
بیشترین: 
651.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
651.3
زمان: 
5/16 09:20
قیمت کرون دانمارک امروز 16 مرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 651.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 09:20","price":651.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398