کمترین: 
470
بیشترین: 
470
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
470
زمان: 
5/16 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 16 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 16 مرداد 1397 , 470 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 09:20","price":470}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398