کمترین: 
4214.8
بیشترین: 
4214.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4214.8
زمان: 
5/16 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 16 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 4214.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 09:20","price":4214.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398