کمترین: 
3232.3
بیشترین: 
3232.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3232.3
زمان: 
5/16 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 16 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 16 مرداد 1397 , 3232.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 09:20","price":3232.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398