کمترین: 
3772.3
بیشترین: 
3772.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3772.3
زمان: 
5/16 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 16 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 16 مرداد 1397 , 3772.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 09:20","price":3772.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398