کمترین: 
613.3
بیشترین: 
613.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
613.3
زمان: 
5/16 09:20
قیمت یوان چین امروز 16 مرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 16 مرداد 1397 , 613.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 09:20","price":613.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398