کمترین: 
796.3
بیشترین: 
796.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
796.3
زمان: 
5/16 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 16 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 796.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 09:20","price":796.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398