کمترین: 
1143.7
بیشترین: 
1143.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1143.7
زمان: 
5/16 09:20
قیمت درهم امارات امروز 16 مرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 1143.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 09:20","price":1143.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398