کمترین: 
5435
بیشترین: 
5435
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5435
زمان: 
5/16 09:20
قیمت پوند امروز 16 مرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 16 مرداد 1397 , 5435 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 09:20","price":5435}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398