کمترین: 
4853.6
بیشترین: 
4853.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4853.6
زمان: 
5/16 09:20
قیمت یورو امروز 16 مرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 16 مرداد 1397 , 4853.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 09:20","price":4853.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398