کمترین: 
4200
بیشترین: 
4200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4200
زمان: 
5/16 09:20
قیمت دلار امروز 16 مرداد 1397
قیمت دلاردر تاریخ 16 مرداد 1397 , 4200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 09:20","price":4200}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398