کمترین: 
402.3
بیشترین: 
409.65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
406
زمان: 
5/16 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 16 مرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 406 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 00:00","price":403.8},{"date":"1397/05/16 01:30","price":405.13},{"date":"1397/05/16 02:00","price":402.3},{"date":"1397/05/16 04:30","price":402.57},{"date":"1397/05/16 05:00","price":405},{"date":"1397/05/16 07:30","price":402.95},{"date":"1397/05/16 08:00","price":403.69},{"date":"1397/05/16 10:30","price":403.12},{"date":"1397/05/16 11:00","price":404},{"date":"1397/05/16 13:30","price":407.96},{"date":"1397/05/16 14:00","price":407},{"date":"1397/05/16 16:30","price":407.21},{"date":"1397/05/16 17:00","price":407.16},{"date":"1397/05/16 19:30","price":409.65},{"date":"1397/05/16 20:00","price":408.21},{"date":"1397/05/16 22:30","price":409.5},{"date":"1397/05/16 23:00","price":406}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398