کمترین: 
6913.5
بیشترین: 
7122.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7078.2
زمان: 
5/16 23:00
قیمت بیت کوین امروز 16 مرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 16 مرداد 1397 , 7078.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 00:00","price":6928.9},{"date":"1397/05/16 01:30","price":6942.9},{"date":"1397/05/16 02:00","price":6913.5},{"date":"1397/05/16 04:30","price":6927},{"date":"1397/05/16 05:00","price":6971.6},{"date":"1397/05/16 07:30","price":6919.5},{"date":"1397/05/16 08:00","price":6950.4},{"date":"1397/05/16 10:30","price":6943.1},{"date":"1397/05/16 11:00","price":6924.2},{"date":"1397/05/16 13:30","price":7036},{"date":"1397/05/16 14:00","price":7044.2},{"date":"1397/05/16 16:30","price":7056.5},{"date":"1397/05/16 17:00","price":7088},{"date":"1397/05/16 19:30","price":7085},{"date":"1397/05/16 20:00","price":7103.7},{"date":"1397/05/16 22:30","price":7122.9},{"date":"1397/05/16 23:00","price":7078.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398