کمترین: 
18
بیشترین: 
20
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19
زمان: 
5/15 20:00
قیمت درام ارمنستان امروز 15 مرداد 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 15 مرداد 1397 , 19 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 12:10","price":19},{"date":"1397/05/15 12:30","price":20},{"date":"1397/05/15 13:00","price":19},{"date":"1397/05/15 15:20","price":18},{"date":"1397/05/15 18:00","price":19},{"date":"1397/05/15 18:20","price":20},{"date":"1397/05/15 19:30","price":19},{"date":"1397/05/15 19:50","price":20},{"date":"1397/05/15 20:00","price":19}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398