کمترین: 
18
بیشترین: 
18
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18
زمان: 
5/15 12:10
قیمت لیر سوریه امروز 15 مرداد 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 18 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 12:10","price":18}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398