کمترین: 
1696000
بیشترین: 
1783000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1696000
زمان: 
5/15 15:54
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 15 مرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 1696000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 12:06","price":1763000},{"date":"1397/05/15 12:36","price":1783000},{"date":"1397/05/15 13:00","price":1763000},{"date":"1397/05/15 14:54","price":1726000},{"date":"1397/05/15 15:54","price":1696000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398