کمترین: 
3260000
بیشترین: 
3340000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3260000
زمان: 
5/15 16:06
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 15 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 15 مرداد 1397 , 3260000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 12:06","price":3340000},{"date":"1397/05/15 12:36","price":3330000},{"date":"1397/05/15 13:00","price":3320000},{"date":"1397/05/15 13:06","price":3310000},{"date":"1397/05/15 13:54","price":3300000},{"date":"1397/05/15 15:54","price":3280000},{"date":"1397/05/15 16:06","price":3260000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398