کمترین: 
1690000
بیشترین: 
1780000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1690000
زمان: 
5/15 15:54
قیمت نیم سکه امروز 15 مرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 1690000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 12:06","price":1760000},{"date":"1397/05/15 12:36","price":1780000},{"date":"1397/05/15 13:00","price":1760000},{"date":"1397/05/15 14:54","price":1720000},{"date":"1397/05/15 15:54","price":1690000}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398