کمترین: 
75
بیشترین: 
80
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77
زمان: 
5/15 20:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 15 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 15 مرداد 1397 , 77 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 12:00","price":80},{"date":"1397/05/15 12:10","price":77},{"date":"1397/05/15 12:30","price":79},{"date":"1397/05/15 12:50","price":78},{"date":"1397/05/15 13:00","price":77},{"date":"1397/05/15 13:40","price":76},{"date":"1397/05/15 13:50","price":75},{"date":"1397/05/15 14:10","price":76},{"date":"1397/05/15 14:20","price":75},{"date":"1397/05/15 14:40","price":76},{"date":"1397/05/15 15:20","price":78},{"date":"1397/05/15 15:30","price":77},{"date":"1397/05/15 15:50","price":76},{"date":"1397/05/15 16:00","price":75},{"date":"1397/05/15 16:10","price":76},{"date":"1397/05/15 16:30","price":78},{"date":"1397/05/15 17:00","price":77},{"date":"1397/05/15 17:50","price":76},{"date":"1397/05/15 18:00","price":77},{"date":"1397/05/15 18:20","price":78},{"date":"1397/05/15 19:20","price":79},{"date":"1397/05/15 19:30","price":77},{"date":"1397/05/15 19:50","price":78},{"date":"1397/05/15 20:00","price":77}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398