کمترین: 
135
بیشترین: 
144
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
139
زمان: 
5/15 20:50
قیمت روپیه هند امروز 15 مرداد 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 15 مرداد 1397 , 139 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 12:00","price":144},{"date":"1397/05/15 12:10","price":139},{"date":"1397/05/15 12:30","price":142},{"date":"1397/05/15 13:00","price":138},{"date":"1397/05/15 13:20","price":139},{"date":"1397/05/15 13:40","price":137},{"date":"1397/05/15 13:50","price":136},{"date":"1397/05/15 14:10","price":137},{"date":"1397/05/15 14:20","price":135},{"date":"1397/05/15 14:40","price":137},{"date":"1397/05/15 15:00","price":138},{"date":"1397/05/15 15:20","price":140},{"date":"1397/05/15 15:30","price":138},{"date":"1397/05/15 15:50","price":137},{"date":"1397/05/15 16:00","price":135},{"date":"1397/05/15 16:10","price":136},{"date":"1397/05/15 16:30","price":140},{"date":"1397/05/15 17:00","price":138},{"date":"1397/05/15 17:20","price":137},{"date":"1397/05/15 17:30","price":138},{"date":"1397/05/15 17:50","price":137},{"date":"1397/05/15 18:00","price":139},{"date":"1397/05/15 18:20","price":140},{"date":"1397/05/15 19:00","price":141},{"date":"1397/05/15 19:20","price":142},{"date":"1397/05/15 19:30","price":139},{"date":"1397/05/15 19:50","price":140},{"date":"1397/05/15 20:00","price":139},{"date":"1397/05/15 20:30","price":138},{"date":"1397/05/15 20:50","price":139}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398