کمترین: 
836
بیشترین: 
889
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
860
زمان: 
5/15 21:30
قیمت ین ژاپن امروز 15 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 15 مرداد 1397 , 860 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 11:10","price":883},{"date":"1397/05/15 11:20","price":884},{"date":"1397/05/15 12:00","price":889},{"date":"1397/05/15 12:10","price":860},{"date":"1397/05/15 12:30","price":878},{"date":"1397/05/15 12:50","price":870},{"date":"1397/05/15 13:00","price":852},{"date":"1397/05/15 13:10","price":855},{"date":"1397/05/15 13:20","price":861},{"date":"1397/05/15 13:40","price":846},{"date":"1397/05/15 13:50","price":843},{"date":"1397/05/15 14:10","price":845},{"date":"1397/05/15 14:20","price":836},{"date":"1397/05/15 14:40","price":844},{"date":"1397/05/15 15:00","price":855},{"date":"1397/05/15 15:20","price":865},{"date":"1397/05/15 15:30","price":855},{"date":"1397/05/15 15:50","price":847},{"date":"1397/05/15 16:00","price":838},{"date":"1397/05/15 16:10","price":845},{"date":"1397/05/15 16:30","price":863},{"date":"1397/05/15 17:00","price":857},{"date":"1397/05/15 17:20","price":854},{"date":"1397/05/15 17:50","price":849},{"date":"1397/05/15 18:00","price":859},{"date":"1397/05/15 18:20","price":870},{"date":"1397/05/15 18:30","price":864},{"date":"1397/05/15 18:50","price":870},{"date":"1397/05/15 19:00","price":873},{"date":"1397/05/15 19:20","price":877},{"date":"1397/05/15 19:30","price":863},{"date":"1397/05/15 19:50","price":867},{"date":"1397/05/15 20:00","price":862},{"date":"1397/05/15 20:20","price":861},{"date":"1397/05/15 20:30","price":857},{"date":"1397/05/15 20:50","price":862},{"date":"1397/05/15 21:20","price":858},{"date":"1397/05/15 21:30","price":860}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398