کمترین: 
146
بیشترین: 
155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
150
زمان: 
5/15 20:50
قیمت روبل روسیه امروز 15 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 150 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 10:20","price":154},{"date":"1397/05/15 11:10","price":155},{"date":"1397/05/15 12:10","price":152},{"date":"1397/05/15 12:30","price":154},{"date":"1397/05/15 12:50","price":151},{"date":"1397/05/15 13:00","price":150},{"date":"1397/05/15 13:40","price":148},{"date":"1397/05/15 13:50","price":147},{"date":"1397/05/15 14:10","price":148},{"date":"1397/05/15 14:20","price":146},{"date":"1397/05/15 14:40","price":151},{"date":"1397/05/15 15:00","price":149},{"date":"1397/05/15 15:20","price":151},{"date":"1397/05/15 15:30","price":149},{"date":"1397/05/15 15:50","price":147},{"date":"1397/05/15 16:30","price":150},{"date":"1397/05/15 17:00","price":149},{"date":"1397/05/15 17:50","price":148},{"date":"1397/05/15 18:00","price":150},{"date":"1397/05/15 18:20","price":151},{"date":"1397/05/15 18:50","price":152},{"date":"1397/05/15 19:30","price":150},{"date":"1397/05/15 19:50","price":151},{"date":"1397/05/15 20:00","price":150},{"date":"1397/05/15 20:30","price":149},{"date":"1397/05/15 20:50","price":150}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398