کمترین: 
2279
بیشترین: 
2423
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2349
زمان: 
5/15 21:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 15 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 2349 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 10:20","price":2402},{"date":"1397/05/15 10:50","price":2403},{"date":"1397/05/15 11:00","price":2404},{"date":"1397/05/15 11:10","price":2405},{"date":"1397/05/15 11:20","price":2406},{"date":"1397/05/15 12:00","price":2423},{"date":"1397/05/15 12:10","price":2343},{"date":"1397/05/15 12:30","price":2392},{"date":"1397/05/15 12:50","price":2367},{"date":"1397/05/15 13:00","price":2320},{"date":"1397/05/15 13:10","price":2336},{"date":"1397/05/15 13:20","price":2344},{"date":"1397/05/15 13:40","price":2306},{"date":"1397/05/15 13:50","price":2297},{"date":"1397/05/15 14:10","price":2301},{"date":"1397/05/15 14:20","price":2279},{"date":"1397/05/15 14:40","price":2300},{"date":"1397/05/15 15:00","price":2319},{"date":"1397/05/15 15:20","price":2361},{"date":"1397/05/15 15:30","price":2335},{"date":"1397/05/15 15:50","price":2315},{"date":"1397/05/15 16:00","price":2289},{"date":"1397/05/15 16:10","price":2309},{"date":"1397/05/15 16:30","price":2358},{"date":"1397/05/15 17:00","price":2341},{"date":"1397/05/15 17:20","price":2334},{"date":"1397/05/15 17:30","price":2332},{"date":"1397/05/15 17:50","price":2317},{"date":"1397/05/15 18:00","price":2351},{"date":"1397/05/15 18:20","price":2375},{"date":"1397/05/15 18:30","price":2361},{"date":"1397/05/15 18:50","price":2376},{"date":"1397/05/15 19:00","price":2384},{"date":"1397/05/15 19:20","price":2396},{"date":"1397/05/15 19:30","price":2357},{"date":"1397/05/15 19:50","price":2367},{"date":"1397/05/15 20:00","price":2353},{"date":"1397/05/15 20:20","price":2352},{"date":"1397/05/15 20:30","price":2339},{"date":"1397/05/15 20:50","price":2353},{"date":"1397/05/15 21:20","price":2347},{"date":"1397/05/15 21:30","price":2349}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398