کمترین: 
1184
بیشترین: 
1259
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1221
زمان: 
5/15 21:30
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 15 مرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 1221 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 10:20","price":1248},{"date":"1397/05/15 10:30","price":1249},{"date":"1397/05/15 11:10","price":1251},{"date":"1397/05/15 11:20","price":1250},{"date":"1397/05/15 12:00","price":1259},{"date":"1397/05/15 12:10","price":1218},{"date":"1397/05/15 12:30","price":1243},{"date":"1397/05/15 12:50","price":1232},{"date":"1397/05/15 13:00","price":1206},{"date":"1397/05/15 13:10","price":1211},{"date":"1397/05/15 13:20","price":1220},{"date":"1397/05/15 13:40","price":1198},{"date":"1397/05/15 13:50","price":1193},{"date":"1397/05/15 14:10","price":1196},{"date":"1397/05/15 14:20","price":1184},{"date":"1397/05/15 14:40","price":1195},{"date":"1397/05/15 15:00","price":1210},{"date":"1397/05/15 15:20","price":1226},{"date":"1397/05/15 15:30","price":1213},{"date":"1397/05/15 15:50","price":1202},{"date":"1397/05/15 16:00","price":1189},{"date":"1397/05/15 16:10","price":1199},{"date":"1397/05/15 16:30","price":1225},{"date":"1397/05/15 17:00","price":1216},{"date":"1397/05/15 17:20","price":1212},{"date":"1397/05/15 17:50","price":1204},{"date":"1397/05/15 18:00","price":1219},{"date":"1397/05/15 18:20","price":1234},{"date":"1397/05/15 18:30","price":1227},{"date":"1397/05/15 18:50","price":1235},{"date":"1397/05/15 19:00","price":1239},{"date":"1397/05/15 19:20","price":1245},{"date":"1397/05/15 19:30","price":1225},{"date":"1397/05/15 19:50","price":1230},{"date":"1397/05/15 20:00","price":1223},{"date":"1397/05/15 20:20","price":1222},{"date":"1397/05/15 20:30","price":1216},{"date":"1397/05/15 20:50","price":1223},{"date":"1397/05/15 21:20","price":1219},{"date":"1397/05/15 21:30","price":1221}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398