کمترین: 
9351
بیشترین: 
9943
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9620
زمان: 
5/15 21:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 15 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 9620 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 10:20","price":9857},{"date":"1397/05/15 10:30","price":9858},{"date":"1397/05/15 10:50","price":9863},{"date":"1397/05/15 11:10","price":9873},{"date":"1397/05/15 11:20","price":9878},{"date":"1397/05/15 12:00","price":9943},{"date":"1397/05/15 12:10","price":9694},{"date":"1397/05/15 12:30","price":9814},{"date":"1397/05/15 12:50","price":9726},{"date":"1397/05/15 13:00","price":9521},{"date":"1397/05/15 13:10","price":9559},{"date":"1397/05/15 13:20","price":9630},{"date":"1397/05/15 13:40","price":9462},{"date":"1397/05/15 13:50","price":9423},{"date":"1397/05/15 14:10","price":9444},{"date":"1397/05/15 14:20","price":9351},{"date":"1397/05/15 14:40","price":9439},{"date":"1397/05/15 15:00","price":9638},{"date":"1397/05/15 15:20","price":9668},{"date":"1397/05/15 15:30","price":9553},{"date":"1397/05/15 15:50","price":9468},{"date":"1397/05/15 16:00","price":9353},{"date":"1397/05/15 16:10","price":9438},{"date":"1397/05/15 16:30","price":9639},{"date":"1397/05/15 17:00","price":9573},{"date":"1397/05/15 17:20","price":9546},{"date":"1397/05/15 17:30","price":9539},{"date":"1397/05/15 17:50","price":9483},{"date":"1397/05/15 18:00","price":9593},{"date":"1397/05/15 18:20","price":9719},{"date":"1397/05/15 18:30","price":9660},{"date":"1397/05/15 18:50","price":9718},{"date":"1397/05/15 19:00","price":9745},{"date":"1397/05/15 19:20","price":9799},{"date":"1397/05/15 19:30","price":9644},{"date":"1397/05/15 19:50","price":9687},{"date":"1397/05/15 20:00","price":9634},{"date":"1397/05/15 20:20","price":9629},{"date":"1397/05/15 20:30","price":9577},{"date":"1397/05/15 20:50","price":9637},{"date":"1397/05/15 21:00","price":9636},{"date":"1397/05/15 21:20","price":9608},{"date":"1397/05/15 21:30","price":9620}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398