کمترین: 
6271
بیشترین: 
6667
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6455
زمان: 
5/15 21:30
قیمت دلار نیوزیلند امروز 15 مرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 15 مرداد 1397 , 6455 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 10:20","price":6611},{"date":"1397/05/15 10:50","price":6614},{"date":"1397/05/15 11:00","price":6615},{"date":"1397/05/15 11:10","price":6621},{"date":"1397/05/15 11:20","price":6624},{"date":"1397/05/15 12:00","price":6667},{"date":"1397/05/15 12:10","price":6449},{"date":"1397/05/15 12:30","price":6582},{"date":"1397/05/15 12:50","price":6514},{"date":"1397/05/15 13:00","price":6385},{"date":"1397/05/15 13:10","price":6429},{"date":"1397/05/15 13:20","price":6449},{"date":"1397/05/15 13:40","price":6346},{"date":"1397/05/15 13:50","price":6319},{"date":"1397/05/15 14:10","price":6333},{"date":"1397/05/15 14:20","price":6271},{"date":"1397/05/15 14:40","price":6329},{"date":"1397/05/15 15:00","price":6381},{"date":"1397/05/15 15:20","price":6484},{"date":"1397/05/15 15:30","price":6412},{"date":"1397/05/15 15:50","price":6357},{"date":"1397/05/15 16:00","price":6284},{"date":"1397/05/15 16:10","price":6342},{"date":"1397/05/15 16:30","price":6470},{"date":"1397/05/15 17:00","price":6426},{"date":"1397/05/15 17:20","price":6406},{"date":"1397/05/15 17:30","price":6402},{"date":"1397/05/15 17:50","price":6364},{"date":"1397/05/15 18:00","price":6458},{"date":"1397/05/15 18:20","price":6527},{"date":"1397/05/15 18:30","price":6485},{"date":"1397/05/15 18:50","price":6524},{"date":"1397/05/15 19:00","price":6543},{"date":"1397/05/15 19:20","price":6579},{"date":"1397/05/15 19:30","price":6475},{"date":"1397/05/15 19:50","price":6506},{"date":"1397/05/15 20:00","price":6466},{"date":"1397/05/15 20:20","price":6464},{"date":"1397/05/15 20:30","price":6429},{"date":"1397/05/15 20:50","price":6466},{"date":"1397/05/15 21:00","price":6468},{"date":"1397/05/15 21:20","price":6448},{"date":"1397/05/15 21:30","price":6455}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398