کمترین: 
6878
بیشترین: 
7314
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7085
زمان: 
5/15 21:30
قیمت دلار استرالیا امروز 15 مرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 15 مرداد 1397 , 7085 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 10:20","price":7251},{"date":"1397/05/15 10:30","price":7252},{"date":"1397/05/15 10:50","price":7255},{"date":"1397/05/15 11:10","price":7263},{"date":"1397/05/15 11:20","price":7266},{"date":"1397/05/15 12:00","price":7314},{"date":"1397/05/15 12:10","price":7131},{"date":"1397/05/15 12:30","price":7219},{"date":"1397/05/15 12:50","price":7154},{"date":"1397/05/15 13:00","price":7003},{"date":"1397/05/15 13:10","price":7031},{"date":"1397/05/15 13:20","price":7084},{"date":"1397/05/15 13:40","price":6960},{"date":"1397/05/15 13:50","price":6931},{"date":"1397/05/15 14:10","price":6947},{"date":"1397/05/15 14:20","price":6878},{"date":"1397/05/15 14:40","price":6943},{"date":"1397/05/15 15:00","price":7090},{"date":"1397/05/15 15:20","price":7115},{"date":"1397/05/15 15:30","price":7033},{"date":"1397/05/15 15:50","price":6975},{"date":"1397/05/15 16:00","price":6892},{"date":"1397/05/15 16:10","price":6957},{"date":"1397/05/15 16:30","price":7100},{"date":"1397/05/15 17:00","price":7052},{"date":"1397/05/15 17:20","price":7032},{"date":"1397/05/15 17:30","price":7026},{"date":"1397/05/15 17:50","price":6983},{"date":"1397/05/15 18:00","price":7064},{"date":"1397/05/15 18:20","price":7160},{"date":"1397/05/15 18:30","price":7117},{"date":"1397/05/15 18:50","price":7157},{"date":"1397/05/15 19:00","price":7175},{"date":"1397/05/15 19:20","price":7214},{"date":"1397/05/15 19:30","price":7100},{"date":"1397/05/15 19:50","price":7136},{"date":"1397/05/15 20:00","price":7094},{"date":"1397/05/15 20:20","price":7091},{"date":"1397/05/15 20:30","price":7053},{"date":"1397/05/15 20:50","price":7097},{"date":"1397/05/15 21:00","price":7099},{"date":"1397/05/15 21:20","price":7076},{"date":"1397/05/15 21:30","price":7085}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398