کمترین: 
1361
بیشترین: 
1447
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1398
زمان: 
5/15 21:30
قیمت یوان چین امروز 15 مرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 15 مرداد 1397 , 1398 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 10:20","price":1435},{"date":"1397/05/15 10:50","price":1436},{"date":"1397/05/15 11:10","price":1437},{"date":"1397/05/15 11:20","price":1438},{"date":"1397/05/15 12:00","price":1447},{"date":"1397/05/15 12:10","price":1411},{"date":"1397/05/15 12:30","price":1428},{"date":"1397/05/15 12:50","price":1415},{"date":"1397/05/15 13:00","price":1386},{"date":"1397/05/15 13:10","price":1391},{"date":"1397/05/15 13:20","price":1402},{"date":"1397/05/15 13:40","price":1377},{"date":"1397/05/15 13:50","price":1371},{"date":"1397/05/15 14:10","price":1374},{"date":"1397/05/15 14:20","price":1361},{"date":"1397/05/15 14:40","price":1374},{"date":"1397/05/15 15:00","price":1403},{"date":"1397/05/15 15:20","price":1407},{"date":"1397/05/15 15:30","price":1391},{"date":"1397/05/15 15:50","price":1379},{"date":"1397/05/15 16:00","price":1364},{"date":"1397/05/15 16:10","price":1375},{"date":"1397/05/15 16:30","price":1404},{"date":"1397/05/15 17:00","price":1394},{"date":"1397/05/15 17:20","price":1389},{"date":"1397/05/15 17:50","price":1379},{"date":"1397/05/15 18:00","price":1397},{"date":"1397/05/15 18:20","price":1414},{"date":"1397/05/15 18:30","price":1405},{"date":"1397/05/15 18:50","price":1414},{"date":"1397/05/15 19:00","price":1419},{"date":"1397/05/15 19:20","price":1426},{"date":"1397/05/15 19:30","price":1403},{"date":"1397/05/15 19:50","price":1409},{"date":"1397/05/15 20:00","price":1400},{"date":"1397/05/15 20:30","price":1392},{"date":"1397/05/15 20:50","price":1400},{"date":"1397/05/15 21:20","price":1397},{"date":"1397/05/15 21:30","price":1398}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399