کمترین: 
132970
بیشترین: 
133801
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
133328.0
زمان: 
5/15 19:20
قیمت شاخص بورس امروز 15 مرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 133328.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 10:20","price":132970.0},{"date":"1397/05/15 11:00","price":133604.0},{"date":"1397/05/15 12:40","price":133801.0},{"date":"1397/05/15 13:20","price":133646.0},{"date":"1397/05/15 19:20","price":133328.0}
بروزرسانی در تاریخ 24 تیر 1399