کمترین: 
916.7
بیشترین: 
916.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
916.7
زمان: 
5/15 09:50
قیمت درام ارمنستان امروز 15 مرداد 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 15 مرداد 1397 , 916.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 09:50","price":916.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398