کمترین: 
2593.5
بیشترین: 
2593.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2593.5
زمان: 
5/15 09:50
قیمت منات آذربایجان امروز 15 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 15 مرداد 1397 , 2593.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 09:50","price":2593.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398