کمترین: 
69.7
بیشترین: 
69.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.7
زمان: 
5/15 09:50
قیمت روبل روسیه امروز 15 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 69.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 09:50","price":69.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398