کمترین: 
13278.7
بیشترین: 
13278.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13278.7
زمان: 
5/15 09:50
قیمت بات تایلند امروز 15 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 15 مرداد 1397 , 13278.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 09:50","price":13278.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398