کمترین: 
1082
بیشترین: 
1082
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1082
زمان: 
5/15 09:50
قیمت رینگیت مالزی امروز 15 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 1082 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 09:50","price":1082}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398