کمترین: 
562.1
بیشترین: 
562.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
562.1
زمان: 
5/15 09:50
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 15 مرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 562.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 09:50","price":562.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398