کمترین: 
3230
بیشترین: 
3230
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3230
زمان: 
5/15 09:50
قیمت دلار سنگاپور امروز 15 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 15 مرداد 1397 , 3230 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 09:50","price":3230}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398