کمترین: 
3556.8
بیشترین: 
3556.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3556.8
زمان: 
5/15 09:50
قیمت روپیه پاکستان امروز 15 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 15 مرداد 1397 , 3556.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 09:50","price":3556.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398