کمترین: 
11473.7
بیشترین: 
11473.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11473.7
زمان: 
5/15 09:50
قیمت ریال عمان امروز 15 مرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 15 مرداد 1397 , 11473.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 09:50","price":11473.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398