کمترین: 
1176.5
بیشترین: 
1176.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1176.5
زمان: 
5/15 09:50
قیمت ریال عربستان امروز 15 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 15 مرداد 1397 , 1176.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 09:50","price":1176.5}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398