کمترین: 
534.7
بیشترین: 
534.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
534.7
زمان: 
5/15 09:50
قیمت کرون نروژ امروز 15 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 534.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 09:50","price":534.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398