کمترین: 
684.5
بیشترین: 
684.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
684.5
زمان: 
5/15 09:50
قیمت کرون دانمارک امروز 15 مرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 684.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 09:50","price":684.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398