کمترین: 
4434.1
بیشترین: 
4434.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4434.1
زمان: 
5/15 09:50
قیمت فرانک سوئیس امروز 15 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 4434.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 09:50","price":4434.1}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399