کمترین: 
3394.3
بیشترین: 
3394.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3394.3
زمان: 
5/15 09:50
قیمت دلار کانادا امروز 15 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 15 مرداد 1397 , 3394.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 09:50","price":3394.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398