کمترین: 
3962.3
بیشترین: 
3962.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3962.3
زمان: 
5/15 09:50
قیمت ین ژاپن امروز 15 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 15 مرداد 1397 , 3962.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 09:50","price":3962.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398