کمترین: 
865
بیشترین: 
865
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
865
زمان: 
5/15 09:50
قیمت لیر ترکیه امروز 15 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 865 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 09:50","price":865}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398