کمترین: 
5735.9
بیشترین: 
5735.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5735.9
زمان: 
5/15 09:50
قیمت پوند امروز 15 مرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 15 مرداد 1397 , 5735.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 09:50","price":5735.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398